פסיכותרפיה בין-אישית (IPT): מה עושה אותה כל כך מוצלחת כטיפול?

דרג פריט זה
(28 הצבעות)
פסיכותרפיה בין-אישית - IPT פסיכותרפיה בין-אישית - IPT

מהי פסיכותרפיה בין-אישית (IPT)?

עקרונות ויישומים

אחד הטיפולים המוצלחים בדיכאון הוא פסיכותרפיה בין אישית - IPT

מכון טמיר

 interpersonal psychotherapy

מה זה טיפול IPT?

פסיכותרפיה בין-אישית (IPT) פותחה במקור לטיפול בדיכאון בשנת 1970 על ידי ג'רלד קלרמן, מירנה ויסמן ועמיתיהם, והתפתחה לאורך שנות ה-80 וה-90 כשיטת טיפול נפשי נתמכת מחקר. 

באופן פשטני, השיטה מתבססת על שיתוף פעולה מעצים בין המטפל למטופל, בו הראשון מעודד באופן אמפתי את השני, מסייע לו להרגיש מובן ומשפיע ובכך מביא להצלחה בטיפול.

 

תיכף נבין יותר לעומק. 

מקורות תיאורטיים של IPT

שיטת IPT מתבססת על עקרונות תיאורטיים ומושגיים הנשענים על גישות פסיכותרפיה שונות, למשל: 

  • התפיסה הפסיכודינמית-תמיכתית

הרציונל של IPT

מחקרים רבים מאוד הראו שדיכאון פורץ על רקע אירועים קשים בחייו האישיים ובסביבתו האדם:

למשל, מוות של הורה , בעיות וקשיים בזוגיות , מעבר מגורים, שינוי קריירה, התמודדות עם אבחון במחלה כרונית ועוד. 

כשהדיכאון מתעורר, הסימפטומים של ההפרעה מקשים על התפקוד הבין-אישי וכתוצאה מכך מתרחשים בחיי המטופל אירועי שרשרת שליליים נוספים.

הרעיון של טיפול בין-אישי הוא כי ניתן לטפל בדיכאון, כמו גם בקשיים נפשיים אחרים, באמצעות שיפור דפוסי התקשורת וההתייחסות  כלפי אחרים.

IPT מפנה אצבע אבחונית אל המוקד הנפשי הרלוונטי ביותר לקשיים הנפשיים העכשוויים בחיי המטופל  - למשל, נטייתם של דיכאוניים להאשים את עצמם -  ומתאגרת את הבעיה בטיפול. 

מוקד הטיפול

IPT מזהה 4 טריגרים בינאישיים שעשויים להפוך למוקד הטיפול:

  • אבל ואובדן לא מעובדים - אבל, אובדן של אדם קרוב
  • טשטוש תפקידי חיים 
  • מעברים בתפקידי חיים - כמו מעבר מנער לבוגר צעיר, מעבר מחיי עבודה לפנסיה ועוד, או משברים אשר כופים שינויים במערך התמיכה של המתמודד
  •  קשיים בינאישיים - קונפליקטים של המטופל עם האנשים הקרובים לו או קשיים ביצירת קשרים משמעותיים ושמירה עליהם.

באמצעות ראיון ראשוני, המטפל והמטופל מזהים ומתעדפים (כצוות) את אחד או שניים מהצמתים בהם יש יתמקד הטיפול (מעניין שיש כאן דימיון למיקוד 4 הקונפליקטים המשותפים בשיטת הטיפול הדינמי הקצר של מאן)

הנחות עבודה

בטיפול יתקיים מאמץ משותף להבין את אותם טריגרים ספציפיים שהובילו לדיכאון.

פסיכותרפיה בין-אישית רואה דיכאון דרך כמה הנחות יסוד חשובות וייחודיות: 

  • דיכאון הוא בעיה רפואית, לכן לא מדובר באשמתו של המתמודד איתה
  • דיכאון הוא מצב הניתן לטיפול
  • קיים קשר בין מצבי רוח של המטופל לבין מצבים מציאותיים בחיים - לפיכך גם ניתן להתגבר עליהם
  • כאשר המתמודד יפתור את בעיותיו, הסימפטומים הדיכאוניים ייעלמו. עובדה זו הוכחה במחקרים רבים שהעריכו יעילות של פסיכותרפיה בין-אישית לטיפול בדיכאון

עקרונות השיטה

1. התמקדות במערכות היחסים ובקשרים בין אישיים בהווה ובחירת האנשים המשמעותיים הנוכחיים בחיי המטופל, אשר מהווים טריגר לדיכאון, לצד השאלה מי מהם עשוי לתרום למטופל כמקור לתמיכה.


2. שמירה על מסגרת הטיפול ב"כאן ועכשיו". גישת ה-IPT אינה מתעלמת מכך שלאנשים יש מבני אישיות שונים ושהחוויות המוקדמות שלהן מהילדות מעצבות את מי שהם ומהווים טריגרים לחלק מהאירועים. ובכל זאת, מטפלי הגישה מנסים להתמודד עם האירוע הנוכחי, שמהווה טריגר כאן ועכשיו להתפרצות הדיכאון.

3.  מטרות הטיפול הן לפתור את אירועי החיים השליליים, לבנות מיומנויות חברתיות ולעזור למטופל ב-IPT לארגן את חייו מחדש.

שלבי הטיפול

למרות שהשיטה עובדת על תכנים אישיים ובין-אישיים די מעמיקים, הטיפול מובנה מאוד ומתקיים בפרוטוקול המלא לאורך 12 עד 16 שבועות, כאשר כל פגישה אורכת 60 דקות.

לתהליך יש שלושה שלבים: 


• לזהות אזור/ים ספציפי/יים של קשיים בין-אישיים

• לפתח אסטרטגיות תקשורת ופתרון בעיות ייחודיות עבור אזורים אלו

• לתרגל את המיומנויות הנלמדות במהלך הפגישה  

פסיכותרפיה IPT

IPT במבחן המחקר

היעילות של הפסיכותרפיה הבין-אישית הוכחה כבר בשנות ה-70 במחקרי הערכת יעילות בטיפול בדיכאון קליני. מאוחר יותר נוסתה השיטה בהצלחה במדינות רבות בעולם, ובנוסף, היא נמצאה כמפחיתה את הצריכה של שירותים רפואיים בקרב מטופלים שנעזרו בה.

ממחקר מטא-אנליזה עולה כי היעילות של IPT לטיפול בהפרעות דיכאון רבה יותר מטיפול CBT.

עדויות ממחקרים שנעזרו במכשור MRI, מלמדות כי פסיכותרפיה בין-אישית משנה את זרימת הדם במוח באופן המחקה תרופות נוגדות דיכאון. 

יתירה מכך, עדויות עדכניות מצביעות על כך ש- IPT היא שיטת פסיכותרפיה עילה עבור שלל הפרעות הספקטרום הדיכאוני (DSD) ועשויה להיות יעילה יותר מפסיכותרפיות אחרות.

פיתוחים של טיפול IPT 

  

פסיכותרפיה בין-אישית לבני נוער - IPT-A  

טיפול IPT הוכיח עצמו יעיל במחקרים קליניים מבוקרים גם בטיפול בדיכאון אצל בני נוער, כאשר המוקד העיקרי בטיפול הוא עבודה עם קשיים ביחסים הנוכחיים של המתבגר ובסביבות חברתיות מיידיות, זאת במטרה להפחית את הסימפטומים התורמים לדיכאון.

למעשה, מחקר פיילוט עדכני ממליץ לפסיכיאטרים המטפלים במתבגרים הסובלים מדיכאון להוסיף התערבות טיפולית בפסיכותרפיה בין-אישית (IPT-A), במצבים קליניים בהם לא ניכר שיפור משמעותי בתום 4 שבועות של טיפול תרופתי.  

דיכאון אצל ילדים ובני נוער

  

פסיכותרפיה בין-אישית בגרסה מקוצרת - IPT-B

לפסיכותרפיה בין אישית יש כבר גרסה מקוצרת (IPT-B).

הרציונל של פיתוח "גרסת אינסטנט" של IPT  הוא לעזור למטופלים דיכאוניים שמתקשים להתחייב לכל סדרת 16 המפגשים בפרוטוקול המלא בגלל אילוצי נגישות או קושי סובייקטיבי לגייס די כוחות נפשיים כדי להגיע לטיפול. 

הגרסה הקצרה מציעה מודל אמפירי של שמונה מפגשי IPT בניסיון לרכז את יתרונות השיטה למחצית הזמן שהוגדר עבורה מראש במקור.

 השיטה נבחנה ותוקפה גם כאשר הועברה באמצעות הטלפון ולא פנים אל פנים.

פסיכותרפיה בין אישית בטיפול קבוצתי - IPT-G

אחד היישומים היפים של IPT מתבטא בווראיציה הקבוצתית, זירה טיפולית שמציעה עבודה בין-אישית המובנית בתוך המעגל.

היישום של IPT בקבוצות נועד לטפל בעיקר בדיכאון קליני ובהפרעות מצב רוח סמוכות. ב-4 המפגשים הקבוצתיים הראשונים עובדים המשתתפים בקבוצה על שיתוף בקושי המרכזי עמו הם מתמודדים, לצד עידוד להקשיב למטופלים האחרים.

עבור מטפלים קבוצתיים בגישה אנליטית, חשוב לציין כי IPT-G אינה מכוונת לעבודה תהליכית מעמיקה על הפסיכודינמיקה המתחוללת בחדר, אלא על סוגיות בין-אישיות עמם מתמודדים המשתתפים מחוץ לקבוצה.

מצד אחד, המבנה הקבוצתי מתבסס על התבונננויות דינמיות, אך מאידך המטרה היא להשתמש בקבוצה כמירורינג להתמודדות הרלוונטיות בחיים המציאותיים.

  

שיטת IPT יעילה לטיפול במגוון אוכלוסיות וקשיים נפשיים

IPT הוכיחה יעילותה במחקרים קליניים מבוקרים (RCT's) עבור הרבה הפרעות נפשיות והיא ממשיכה להתרחב לבעיות נפשיות נוספות:

  • הפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD)

נראה כי פסיכותרפיה בין-אישית היא שיטת טיפול יעילה מאוד לטיפול בסוגים מגוונים של דיכאון והפרעות נוספות בקרב אוכלוסיות מגוונות ובכל העולם.  

ביקורת על IPT

לא קל למטפלים בגישה הפסיכואנליטית לקבל גישות טיפול חדשניות שמתיימרות לאגד בקרבן את העושר הפסיכודינמי בפרוטוקול טיפולי ממוקד ופשוט יחסית ליישום. 

ואכן, בקרב מטפלים פסיכודינמיים מסורתיים נשמעת ביקורת על IPT, בעיקר בטענה שהיא מהווה "פסיכותרפיית פלסטר" שמפספסת את שינוי האישיות המתבקש בטיפול נפשי.

המבקרים רואים ב-IPT אלטרנטיבה חפוזה לטיפול פסיכולוגי דינמי מעמיק, ממושך ומשנה חיים.

ועם זאת, בניתוח מעמיק יותר זוהו הבדלים מהותיים בין IPT לטיפולים דינמיים. 


סדנה למטפלים על גישת IPT 

טיפול IPT

סדנה בהנחיית שירה אינגבר כהן,

פסיכולוגית קלינית,

המדרשה הקלינית, מכון טמיר

6 לאוגוסט 2019, 12:30-15:30, יגאל אלון 157ב׳, תל אביב

 שירה אינגבר כהן פסיכולוגית קלינית

פסיכותרפיה בינאישית (IPT) היא גישה טיפולית ממוקדת, קצרת טווח ומבוססת ראיות, שפותחה לטיפול במתמודדים עם דכאון. מאז פותחה בשנות ה-70, עברה אדפטציות וכיום, בנוסף לדכאון, היא משמשת לטיפול בהפרעות נפשיות שונות.

בסדנה נכיר את עקרונות הטיפול הבינאישי דרך פרוטקול ה-IPT-A - פסיכותרפיה בינאישית למתבגרים בדכאון:
נכיר את הרקע התיאורטי לגישה ואת מהלך הטיפול על שלושת שלביו.
מעבר להכרות עם עקרונות הגישה ומהלך הטיפול, יתנסו המשתתפים בסדנה ביישום טכניקות בינאישיות של אבחון וטיפול, ובהן מעגלי קרבה, תחקור בינאישי, וניתוח תקשורת, באופן שיאפשר להם להרחיב את ארגז הכלים הטיפולי שלהם.

לחצו לפרטים והרשמה


מנחה:
שירה אינגבר-כהן, פסיכולוגית קלינית מומחית ומנחת קבוצות. עוסקת בטיפול בקליניקה פרטית בעמק-חפר, דרך שיחות וידאו, ובמרכז שניידר לרפואת ילדים.
מדריכת IPT, ומטפלת בגישה זו, כמו גם בגישות פסיכותרפיה נוספות.


 מקורות: 

 Agras WS, Walsh BT, Fairburn CG, et al. A multicenter comparison of cognitive-behavioral therapy and interpersonal psychotherapy for bulimia nervosa. Arch Gen Psychiatry. 2000;57:459–466.

Cuijpers P, Geraedts AS, van Oppen P, Andersson G, Markowitz JC, van Straten A. Interpersonal psychotherapy for depression: a meta-analysis. [Meta-Analysis Research Support, Non-U.S. Gov’t Review] The American Journal of Psychiatry. 2011;168(6):581–592. 

de Mello, et al. (2005). A systematic review of research findings on the efficacy of interpersonal therapy for depressive disorders. Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE): Quality-assessed Reviews [Internet].

Klerman GL, Weissman MM, Rounsaville BJ , et al. Interpersonal psychotherapy of depression. New York: Basic Books; 1984.

Krupnick JL, Green BL, Miranda J. Interpersonal psychotherapy groups for low-income women with PTSD; Presented at the American Psychiatric Association Annual Meeting; May; Philadelphia. 2002.

Lipsitz, J. D., & Markowitz, J. C. (2013). Mechanisms of Change in Interpersonal Therapy (IPT). Clinical Psychology Review, 33(8), 1134–1147. http://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.09.002

Markowitz, J. C., & Weissman, M. M. (2004). Interpersonal psychotherapy: principles and applications. World Psychiatry, 3(3), 136–139.

Markowitz JC. Learning the new psychotherapies. In: Weissman MM, editor. Treatment of depression: bridging the 21st century. Washington: American Psychiatric Press; 2001. pp. 281–300.

Markowitz, J. C., Svartberg, M., & Swartz, H. A. (1998). Is IPT Time-Limited Psychodynamic Psychotherapy? The Journal of Psychotherapy Practice and Research, 7(3), 185–195.

MacKenzie, K. R., & Grabovac, A. D. (2001). Interpersonal Psychotherapy Group (IPT-G) for Depression. The Journal of Psychotherapy Practice and Research, 10(1), 46–51.

Miller L, Weissman M. Interpersonal psychotherapy delivered over the telephone to recurrent depressives. Depress Anxiety. 2002;16:114–117.

Mufson L, Weissman MM, Moreau D, et al. Efficacy of interpersonal psychotherapy for depressed adolescents. Arch Gen Psychiatry. 1999;56:573–579.

O'Hara MW, Stuart S, Gorman LL, et al. Efficacy of interpersonal psychotherapy for postpartum depression. Arch Gen Psychiatry. 2000;57:1039–1045.

Rounsaville BJ, Glazer W, Wilber CH, et al. Short-term interpersonal psychotherapy in methadone-maintained opiate addicts. Arch Gen Psychiatry. 1983;40:629–636

Scocco, P. , De Leo, D. and Frank, E. (2002), Is interpersonal psychotherapy in group format a therapeutic option in late‐life depression?. Clin. Psychol. Psychother., 9: 68-75

Swartz, H. A., Grote, N. K., & Graham, P. (2014). Brief Interpersonal Psychotherapy (IPT-B): Overview and Review of Evidence. American Journal of Psychotherapy, 68(4), 443–462.

Weissman MM, Markowitz JC, Klerman G. Comprehensive Guide To Interpersonal Psychotherapy. New York: Basic Books; 2000.

Wilfley DE. Interpersonal psychotherapy for group. New York: Basic Books; 2000.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0021936/

https://www.researchgate.net/profile/Marcelo_Mello2/publication/7923019_A_Systematic_Review_of_Research_Findings_on_the_Efficacy_of_Interpersonal_Therapy_for_Depressive_Disorders/links/0912f51165698c505c000000/A-Systematic-Review-of-Research-Findings-on-the-Efficacy-of-Interpersonal-Therapy-for-Depressive-Disorders.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_psychotherapy

סיכום וכתיבה: מכון טמיר

מאמר זה נערך ע״י איתן טמיר, MA, ראש המכון 

השאר תגובה

מה דעתך? מוזמנים להגיב!

שיחת הכוונה לקבלת המלצה על הפסיכולוג/ית שלך:


הכניסו את הטלפון שלכם ואנו ניצור עמכם קשר בהקדם


השאר טלפון(*)

מס׳ הטלפון אינו תקין

אימות

חובה

מה בא לך לקרוא היום?

דברו איתנו עוד היום להתאמת פסיכולוג או פסיכותרפיסט בתל אביב ובכל הארץ! צור קשר

מכון טמיר מוכר ע״י מועצת הפסיכולוגים כמוסד שמכשיר ובוחן מתמחים בפסיכולוגיה קלינית

רח' יגאל אלון 157 ת״א, 6745445 

972-3-6031552

info@tipulpsychology.co.il 

פרטיות ותנאי שימוש באתר
הצהרת נגישות

 

© כל הזכויות שמורות למכון טמיר