חיפוש המטפל המומלץ עבורי:

מהו מירורינג בטיפול פסיכולוגי קבוצתי? Mirroring - שיקוף בטיפול

דרג פריט זה
(29 הצבעות)

מירורינג: סוגי מראות בטיפול קבוצתי

מאת: איתן טמיר

תופעה זו, mirroring, הוגדרה לראשונה ע"י פוקס, אבי האנליזה הקבוצתית. בשפתו הציורית, פוקס הגדיר את הקבוצה הטיפולית כ"היכל של מראות", שבה הפרט משתקף בשלל מראות, שמקורן במבטים השונים של חברי הקבוצה.

narcissus

תופעת ה-Mirroring היא מרחב מיוחד המאפשר לנו לבחון ולעבד חומרים שונים ולנסות להבין בעיות וקונפליקטים המשתקפים אצל האחר ומזכירים לנו את עצמנו או מודרים מהעצמיות שלנו. למעשה, זהו תהליך בו המשתתף בקבוצה פוגש חלקים של עצמו באחר (לעיתים אלה חלקים לא מודעים שלו אצל האחר). פוקס האמין מאוד בכוח התרפויטי של הקבוצה כצורה של טיפול פסיכולוגי והתייחס בעיקר לחלקים החיובים וה"בונים" שלה. גישה זו ניכרת גם בהתייחסותו לתופעת ה-Mirroring אשר בה ראה תופעה חיובית, בה המשתתף מרחיב את רמת המודעות העצמית והחברתית שלו ומשפר יכולות בין אישיות.

פוקס התייחס פחות לצדדים הבעייתים של תופעת הMirroring.

לא להתבלבל: יש מושג מירורינג בהקשר אחר: פסיכולוגיית העצמי של קוהוט >

מושג המירורינג מתכתב ישירות עם מושג חשוב אחר של פוקס: הדהוד, או רזוננס.  רזוננס, מושג שפוקס שאל מעולם הידע המוסיקלי, מתייחס לתופעה בה תכנים מעולמו הפנימי של משתתף בחדר מעוררים תגובה לא מודעת אצל משתתף אחר. כשמסתכלים על זה בזמן אמת, מרתק לראות כמה חזק ההדהוד שמעוררת אמירה של משתתף א' בעולמו הפנימי של משתתף ב'. פוקס מתייחס לחומרים הללו כמשמעותיים מאוד לטיפול הקבוצתי, ומעודד קומוניקציה של שיתוף תמידי בקרב המשתתפים. כאשר מתקיים חופש אסוציאטיבי בקבוצה (מושג שהושאל מהאנליזה המקורית של פרויד), מתחילה להתחבר לה 'מנגינה' בין אישית שהדיה נשמעים היטב בכל רחבי החדר, וגם אם אינם נראים בתחילה קשורים זה לזה, יוכל המנחה האנליטי לעשות מהם מטעמים. אגב, פוקס מכנה את מנחה הקבוצה כ-conductor, מנצח על תזמורת. אין המשגה מדויקת מזו כדי להבין את תפיסתו היצירתית לגבי טיפול קבוצתי דינמי.  

מירורינג כהזדהות השלכתית

מיקי תודר וד"ר חיים וינברג, במאמרם "הקבוצה בארץ המראות" מתייחסים לתופעת ה-Mirroring, הן בהיבטיה החיוביים והן הבעייתיים, ה-Mirroring כסוג של הזדהות השלכתית.

מהי הזדהות השלכתית? >

ניתן לראות את המושג מירורינג בקבוצה גם כביטוי של הזדהות השלכתית, הגנה פרימיטיבית שהוצגה ע"י מלני קליין והורחבה על ידי וילפרד ביון.  המשתתף מביא לקבוצה רגש בלתי נסבל, אותו הוא מסלק באופן לא מודע אל תוך הקבוצה על מנת להרחיקו ממנו. בדר"כ זה נעשה באמצעות השלכת הרגש הקשה על אדם אחר בקבוצה, אך בניגוד להשלכה פשוטה, המשתתף עדיין נאחז בקשר עם אותו חלק המתגלם אצל האחר ואף שולט בו. כאשר החלק הזה מושלך לקבוצה הוא נקלט ע"י אחרים והם מגיבים אליו ע"י השתקפויות במראות שהם מחזירים. ביון, שחלק על רבות מהשגותיו של פוקס, הבריק בתיאור תהליך ההזדהות ההשלכתית בקבוצה כ"מחשבות שמחפשות חושב"... אלמנטים רגשיים לא מודעים, רסיסי מחשבות, אותם כינה ביון רכיבי ביתא, מתפזרים לחלל החדר ותובעים ממשתתפים מסוימים לעכל אותן לכדי מחשבות ורגשות, שלעיתים מובעות במלים. ביון מדבר על תהליך הכלה מורכב, שכולל טרנספורמציה של אלמנטים ביתא לאלמנטים אלפא, עליהם ניתן לחשוב, להביא לתודעה האישית והבין-אישית. את המכניזם שמאפשר את המעבר מביתא לאלפא, מכנה ביון 'פונקציית אלפא'. כדי לממש את פונקציית אלפא מזמינה הקבוצה (באופן לא מודע) משתתפים מסוימים, ולעיתים מזמינה גם את המנחה. תיאור זה נופל בקנה אחד עם התבוננתו של ביון על הקבוצה כישות עצמאית, 'הקבוצה כשלם', עם צרכים, קיום ואיכות משלה. 

mirroring group therapy

מירורינג בקבוצה

קיימים שני סוגים של מירורינג:

• מירורינג מסלק –יש הרואים בהזדהות השלכתית סוג של סילוק.

• מירורינג תקשורתי- זהו סוג של השתקפות הרואה בהזדהות השלכתית השלכה לשם תקשורת. כך נוצרת בקבוצה "היכל של מראות", בעזרתן ניתן ללמוד על חלקים חשובים בעצמנו. המראה הבונה והמיטיבה (Bene volent) מתייחסת לאוירה החיובית המתאפשרת בקבוצה. ע"פ פוקס, אוירה כזו מאפשרת יצירת מירורינג בריא בקבוצה.

ego mirroring

התנאים המאפשרים מירורינג מיטיב

• המרחק בין המראה לרואה- אותו מרחק שהקבוצה מאפשרת הוא זה שיכול לאפשר למשתתף לראות את המראה שניצבת מולו. לעיתים, רק כאשר הוא רואה את התופעה ממרחק על משתתף אחר הוא יכול לראות את עצמו דרך המשתתף.

• העצמה- בשל העובדה שבקבוצה יש יותר מזוג עיניים אחד, מתפתחת תופעה של העצמה של המראה והאפקט מועצם.

 המראה האוניברסלית – שיתוף החוויות בקבוצה מאפשר מראות רבות. יאלום, בספרו "טיפול קבוצתי תאוריה ומעשה "(2005), כותב על אחד הכוחות התרפוייטים בקבוצה- אוניברסאליות. ניתן לראות אלמנט זה בהרגשת האוניברסאליות, שמה שאני מרגיש אינו רק נחלת היחיד אלא משותף לרבים, מה שיוצר מראה מיטיבה. פעמים רבות בקבוצה עשוי משתתף להרגיש הזדהות עם רגשות או מחשבות של משתתפים אחרים.

המראה הרואה ומראה- באותו ספר של יאלום, הוא מדבר על אלטרואיזם (זולתנות) כאחד הכוחות התרפוייטים בקבוצה. אספקט זה תקף גם ביחס למראה בקבוצה. למעשה הרואה הוא גם מראה, יש כאן הדדיות בין קבלה לנתינה.

מראה הפוכה- לעיתים המראה הקבוצתית מביאה למודעות המשתתף ומדגישה את השוני ואת החוסר. דהיינו דווקא אותו היפוך וחוסר, מהווה מראה למשתתף על מה שחסר לו ומעורר קנאה וצרות עין. בקבוצה טובה, רגשות אלה עשויים להוות מנוף להרחבת הקומוניקציה האותנטית בקבוצה.  

מירורינג כחלק מתהליכי העברה והעברה נגדית בטיפול פסיכולוגי >

כעת נתייחס לתופעת המירורינג דרך היבטיה השליליים

מירורינג שלילי נוצר על ידי משתתף או על ידי המנחה, והוא משקף חוויות קשות העלולות להביא להרס, ואף לסכן את הקבוצה באמצעות תהליכי anti group לא מודעים.

סוגי המראות השליליות-

• תגובת המירורינג הכפול – מצב בו שני משתתפים ממלכדים זה את זה ויוצרים מירורינג שלא ניתן להיחלץ ממנו. זוהי מראה הרסנית במיוחד, בה עוצמת הרגש גדולה מיכולת העיבוד של המשתתפים, הצופים והמנחה. כמו בתהליך של פידבק חיובי, אפקט כדור השלג, התהליך הולך ומסלים עד כדי סכנת פרגמנטציה. 

• המירורינג הידעני Know all- מצב בו המנחה מציב מראות שהופכות דומיננטיות, מה שגורם לכך שהאמת משתקפת רק אצלו ואז אין אפקט יעיל ל"היכל המראות".

• המירורינג המקטין והמטשטש (Shrinking)- תופעה זו גורמת לקבוצה לדחות מעליה חומרים קשים ואז במראות שלה תמיד ישתקפו המשתתפים כטובים וצודקים. לעומת זאת, העולם שבחוץ ייתפס כאכזר ורשע. תהליך כזה מעצים הגנות של אידיאליזציה, פיצול והשלכה ומזכיר את הפסיכודינמיקה של קבוצות קונפליקט ('אנחנו' ו'הם'). 

• מירורינג מעמיס / מציף ומגדיל (Mangifying)- בניגוד למירורינג המקטין, ישנה תופעה של מראה מציפה המשקפת יותר מדי ויוצרת הצפה שגורמת לקושי לעבד את החומרים שעולים בקומוניקציה הקבוצתית.

• המירורינג המבייש- מראה שמעוררת בושה היא מראה שאינה מצנזרת באופן מבוקר מראות ועלולה להביא לרמת לחשיפה גבוהה מדי ולא מותאמת.

• המראה הריקה- היעדר מירורינג .זוהי השתקפות מזיקה. כאשר משתתף מספר ומשתף את הקבוצה בקושי והקבוצה מתעלמת ממנו ועוברת הלאה. בדינמיקה הקבוצתית ניתן לראות מקרים לא מעטים בהם משתתפת העלתה תכנים קשים וכואבים והקבוצה "פסחה" עליה ועברה להתייחס למשתתף אחר בקבוצה.

לסיכום, המאמר שלפנינו מציג את הפנים השונות לתופעת המירורינג הקבוצתי. חשוב לציין את תפקידו של המנחה כשותף למירורינג. המנחה חושף את המשתתפים למראות ולהשתקפויות של האחרים כאשר לא תמיד הוא יודע ומכיר את הבעיות של המשתתפים ואת גבולותיהם בקבוצה ולכן עליו להיות מאוד זהיר כדי לא לפגוע במשתתפים אחרים בקבוצה. חשוב לציין כי גם המנחים חשופים להשתקפויות של עצמם דרך עיני המשתתפים.

עוד על טיפול קבוצתי <

 

Google

טיפול קבוצתי- מירורינג
Rated 5/5 based on 27 reviews
יגאל אלון 157
תל אביב, <spanitemprop="addressRegion">ישראל 6745445
Phone: 972-3-6031552
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חזרו אלי להכוונה טלפונית !


הכניסו את הטלפון שלכם ואנו ניצור עמכם קשר בהקדם


השאר טלפון(*)

מס׳ הטלפון אינו תקין

אימות

חובה

חדשות ועדכונים

דברו איתנו עוד היום להתאמת פסיכולוג או פסיכותרפיסט ללא עלות והתחייבות ! צור קשר

מכון טמיר ממוקם בתל אביב ובקליניקות עמיתות בכל הארץ

רח' יגאל אלון 157

תל אביב, 6745445 

972-3-6031552

 info@tipulpsychology.co.il